Future Workshops. Kollektivet som metode i kunstnerisk praksis. Facilitated by Tine Tvergaard

Kollektivet som metode i kunstnerisk praksis

Please sign up with Henreitte Heise. henriette.heise@kunstakademiet.dk 

Underviser:                Billedkunstner Tine Tvergaard                       

Skemaoplysninger:         Fredage 4., 11. 25. november samt 2. og 9. december kl. 13-16 i Grundskolens mødelokale. Max. 12 studerende.                        

Første undervisningsgang:    Fredag den 4.11 kl. 13

Tilmelding: Skriv til Henriette

Indhold og program         Ud fra sætningen ‘gruppen er (mere og) andet end summen af dens dele’ vil denne workshoprække være en undersøgelse i det kollektive felt. Med udgangspunkt i samtale, leg, tekstproduktion, improvisation og rammesætning vil vi udforske forskellige metoder at lave kollektive kunstneriske arbejdsprocesser. Vi vil tage udgangspunkt i ord som nysgerrighed, konsensus, dissensus, kreativ afstand, generøsitet, drivkraft, blokering og skrøbelighed. Min forhåbning er at skabe et rum af tilstrækkelig tryghed og nysgerrighed således at vi kan skabe en fordybet arbejdsproces, som forhåbentligt vil bringe os steder hen vi endnu ikke kender.

 I løbet af det 5 workshopdage vil jeg 3 dage invitere gæster som alle har kollektive arbejdsprocesser som en vigtig del af deres kunstneriske praksis. Indtil videre har jeg inviteret arbejdskollektivet Ekstatisk Feminime og improvisationskoret Syvende og Sidst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: